Jūrinė bendruomenė išreiškė savo poziciją

%2019 %12 %14

 

Lietuvos jūrinė bendruomenė išeiškė susirūpinimą dėl pastaruoju metu viešoje erdvėje skleidžiamos šmeižto kampanijos prieš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją (KVJUD), jos vadovą Arvydą Vaitkų ir visą Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.
Savo nerimą dėl kryptingos uosto reputacijos griovimo išreiškė Lietuvos jūrininkų sąjunga, Lietuvos jūrų kapitonų asociacija bei asociacija Jūros veteranai, oficialiu pareiškimu kreipdamiesi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, LR Seimo pirmininką, LR Ministrą pirmininką, LT Susisiekimo ministrą bei nacionalinį transliuotoją – LTR tarybą.

Pareiškime rašoma:
“Jūrinė bendruomenė reiškia susirūpinimą dėl pastaruoju metu viešoje erdvėje skleidžiamos šmeižto kampanijos prieš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją (KVJUD), jos vadovą Arvydą Vaitkų ir visą Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.
Kyla pagrįstų klausimų, ko siekia nacionalinis transliuotojas, platindama tikrovės neatitinkančią ir šališką informaciją, kuri kenkia dalykinei vienintelio šalies jūrų uosto, kaip strateginės reikšmės valstybės objekto, reputacijai. Metamas šešėlis ir tendencingai formuojama visuomenės nuomonė kenkia uosto įvaizdžiui, visai Lietuvos transporto sistemai, manome, kad tai kelia grėsmę ir šalies nacionaliniam saugumui.
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas dalyvauja intensyvioje konkurencinėje kovoje. Jūrų uostui vadovaujant Arvydui Vaitkui, tapo konkurencingas ir pirmaujantis tarptautinėje arenoje – visa tai garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Pastaraisiais metais uostas pasiekė geriausius rezultatus per visą savo istoriją, o tai reiškia ir didžiulę naudą Lietuvos valstybei ir jos ekonomikai.
Nerimą kelia valstybės įmonės puslapyje pateikta detali informacija apie visuomeninio transliuotojo metodus rengiant tyrimą, kuris meta šešėlį visam uostui (plačiau: http://www.portofklaipeda.lt/lrt-tyrima¬s). Mūsų žiniomis, dėl šališkos ir neobjektyvios publikacijos Uosto direkcija kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektorių. Labai tikimės, kad visuomenę klaidinanti informacija bus paneigta, o viešosios informacijos rengėjas dėl Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, bus įspėtas.
Visuomeninio transliuotojo skleidžiama šališka ir neobjektyvi, visuomenę klaidinanti informacija gali turėti skaudžių ekonominių pasekmių. Manome, kad tendencingai formuojama negatyvi nuomonė apie Klaipėdos valstybinį jūrų uostą gali daryti įtaką krovinių savininkų apsisprendimui pereiti dirbti į kitus regiono uostus. Tokiu atveju, kiltų grėsmė Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui prarasti krovinių srautus bei pajamas. Taip būtų padaryta didelė žala visai Lietuvos ekonomikai, kiltų grėsmė šalies nacionaliniam saugumui. Mes, jūrinė bendruomenė, atsakingai pareiškiame, kad skleidžiama iškreipta informacija apie KVJUD ir jos vadovą kenkia ne tik visai jūrinei bendruomenei, bet ir Lietuvai, kaip jūrų valstybei.
Neabejojame, kad visuomeninis transliuotojas privalo vykdyti savo tikrąją misiją – visuomenei skleisti objektyvias, nešališkas žinias, o ne vykdyti politinius užsakymus. Šiuo atveju, susidaro įspūdis, kad visuomeninis transliuotojas tapo įrankiu politikams susidoroti su sau nepatogiais asmenimis, o puikius rezultatus demonstruojantis jūrų uostas paverstas politinių kovų arena. Kyla įtarimų, jog sėkmingai dirbančio uosto vadovo pašalinimu gali būti suinteresuoti neskaidrių interesų turintys asmenys.

Drąsiai teigiame, kad Arvydo Vaitkaus asmeninio indėlio bei KVJUD dėka, pastaraisiais metais deramai atsigręžta į jūrinę bendruomenę, jūrines tradicijas ir jų išsaugojimą bei puoselėjimą. Sklandus uosto direkcijos, uosto naudotojų bendradarbiavimas vienintelį Lietuvos jūrų uostą iškėlė į regiono lyderius.
Manome, kad pastaruoju metu vienpusiška ir neigiama informacija yra skleidžiama sąmoningai, todėl jūrinė bendruomenė, jausdama atsakomybę, vertina neigiamai skubotus ir neapgalvotus sprendimus, kurių galimai siekia atitinkamos suinteresuotos pusės“.

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt