Uosto vadovas: nusišalinti nėra jokio pagrindo

%2019 %11 %13

 


Šiandien Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus atšaukė savo nusišalinimą, kurį LR susisiekimo ministrui buvo pateikęs 2019-01-17. Uosto direkcijos vadovas teigia, kad nusišalinti nėra pagrindo po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija oficialiai patvirtino rinkimų rezultatus į savivaldybių tarybas. Uosto direkcijos vadovas A. Vaitkus yra išrinktas į Klaipėdos m. savivaldybės tarybą.
„Iš karto po to, kai VRK patvirtino rezultatus, kaip naujai išrinktas Tarybos narys atnaujinau savo viešųjų ir privačiųjų interesų deklaraciją. Joje aiškiai yra nurodyti ryšiai su visais tarybos nariais. Viskas yra deklaruota viešai, todėl dirbant neliko jokio pagrindo toliau nusišalinti“, – per spaudos konferenciją sakė A. Vaitkus, pabrėžęs, kad jis yra trečias Uosto direkcijos vadovas, išrinktas į Klaipėdos m. savivaldybės tarybą.
Pagrindo abejoti uosto veiklos skaidrumu nėra. Visos investicijos Klaipėdos uoste yra įgyvendinamos vadovaujantis nevienasmeniniais sprendimais. Investuoti ar neinvestuoti į valstybei priklausančią uosto infrastruktūrą, kuria terminuotai naudojasi krovos kompanija, nusprendžia Uosto direkcijoje suformuota komisija. Kiekvieną projektą komisija vertina pagal griežtus ir objektyvius kriterijus. Taip pat, prieš pradedant vykdyti Uosto direkcijos investicinius projektus, juos apsvarsto, įvertina ir jiems pritaria Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdyba, po to visa tai įtraukiama į strateginį planą, kurį tvirtina LR susisiekimo ministerija.
Siekiant skaidrumo Uosto direkcijoje yra įdiegta Antikorupcinė vadybos sistema, apimanti daugelį rizikos valdymo priemonių, be to, yra patvirtintas Uosto direkcijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus LR viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka, sąrašas. Taip pat direkcijos darbuotojai yra pasirašę komercinių paslapčių saugojimo sutartis. Be to, Uosto direkcijoje galioja generalinio direktoriaus įsakymas dėl atitinkamų pareigybių, į kurias skiriant asmenį yra prašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti apie jį informaciją.

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt