Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos pradėjo „Rail Baltic / Rail Baltica“ projekto auditą

%2019 %04 %25


Lietuvos aukščiausioji audito institucija, Latvijos valstybinė audito institucija ir Estijos nacionalinė audito institucija atliks bendrą auditą „Projekto „Rail Baltic / Rail Baltica" vidaus kontrolės sistemos ir viešųjų pirkimų valdymas", kurio tikslas – įvertinti projekto „Rail Baltic / Rail Baltica" vidaus kontrolės sistemos ir viešųjų pirkimų valdymą. Audito metu bus vertinama, ar projekto „Rail Baltic / Rail Baltica" pirkimų ir sutarčių sudarymo modeliai yra pakankamai efektyvūs, kad būtų užtikrintas rezultatyvus ir ekonomiškas projekto įgyvendinimas.

Auditas apims laikotarpį nuo 2014 m. iki 2018 m. imtinai, audito ataskaitą planuojama skelbti 2019 m. gruodžio mėn. Audito subjektai bendrame audite yra bendra įmonė „RB Rail AS", atitinkamos nacionalinės ministerijos ir kitos su projektu susijusios Estijos, Latvijos ir Lietuvos įstaigos.

Šis bendras auditas kilo iš Baltijos šalių AAI bendradarbiavimo dėl projekto „Rail Baltic / Baltica", kuris prasidėjo 2016 m. Estijos, Latvijos ir Lietuvos AAI vadovams pasirašius susitarimo memorandumą dėl pasirengimo projektui „Rail Baltic / Rail Baltica" ir jo įgyvendinimo stebėsenos. Pagal šį memorandumą Baltijos šalių AAI stebėjo projekto įgyvendinimą ir rizikas, keitėsi informacija ir vertino galimybes bei būtinybę atlikti bendrą projekto auditą.

Susitarimą dėl bendro audito atlikimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai pasirašė 2018 m. rugsėjį.

 

Valstybės kontrolė

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt