Siūloma supaprastinti geležinkelių riedmenų registravimą – pakaktų tik nuotraukų

%2019 %01 %23

 

Susisiekimo ministerija, siekdama gerinti verslo sąlygas, Vyriausybei siūlo pritarti ministerijos parengtoms Geležinkelių riedmenų registro nuostatų pataisomis, kurias įgyvendinus geležinkelių riedmenų išregistravimo ir duomenų pakeitimo procesas būtų efektyvesnis ir operatyvesnis. Skaičiuojama, kad administracinė našta ūkio subjektams kasmet sumažėtų beveik 3,5 tūkst. eurų, taip pat būtų taupomos valstybės biudžeto lėšos.

Šiuo metu geležinkelių riedmenys registruojami tik jų buvimo vietoje įvertinus riedmenų modelio (serijos) ir gamyklinio numerio atitiktį dokumentuose nurodytiems duomenims, kurie patvirtina nuosavybės teisę į geležinkelių riedmenis.

Tai didina geležinkelio įmonių (vežėjų) laiko ir lėšų sąnaudas, nes savininkai ar valdytojai geležinkelių riedmenis privalo nuvežti į nurodytą vietą ir su registruojančia institucija sutartu laiku.

Vyriausybei pritarus šiam nutarimo projektui, būtų atsisakyta geležinkelių riedmenų patikros vietoje, o registruojanti institucija informaciją gautų patikrinusi savininko ar valdytojo pateiktas geležinkelių riedmenų nuotraukas, kuriose būtų užfiksuoti riedmenys ir ant jų esantys identifikavimo žymenys.

Pažymėtina, kad kiekvienais metais įregistruojama apie 200 geležinkelių riedmenų.

 

LR Susisiekimo ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt