M. Sinkevičius: „Valstybės lėšos privalo būti naudojamos efektyviai ir skaidriai“

%2018 %11 %20


Antradienį ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius susitiko su valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu. Susitikimo metu pristatyta 2017 m. valstybinio audito programa ir aptarti joje numatyti sisteminiai auditai, susiję su Ūkio ministerijos kuruojamomis valstybės įmonių valdymo, viešųjų pirkimų, investicijų, verslo aplinkos gerinimo sritimis.

 

Ministro M. Sinkevičiaus teigimu, efektyviam valstybės lėšų valdymui turi būti skiriama ypač daug dėmesio ir griežta kontrolė. „Valstybės lėšų valdysena privalo būti tvari ir orientuota į rezultatus, todėl investicijos į valstybės projektus turi būti naudojamos efektyviai ir skaidriai“, – sakė ūkio ministras.

 

Kalbantis apie aukščiausios audito institucijos rekomendacijas, kaip tobulinti biudžeto valdyseną, šalies investicijų planavimą bei vykdymą ir kitas sritis, ministras M. Sinkevičius sakė, kad sieks tobulinti viešojo sektoriaus institucijų veiklos reglamentavimą ir gerinti valstybinių įmonių administravimą.

 

„Bendro darbo rezultatai gali padėti iš esmės peržiūrėti valstybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra valstybė, valdymo politiką ir taip siekti didesnio jų efektyvumo ir skaidrumo“, – pažymėjo ministras.

 

Aptariant Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas Vyriausybei patikslinti valstybei svarbių ekonominių projektų (VSEP) statuso suteikimo tvarką ir inicijuoti Vyriausybės nutarimais patvirtintų valstybei svarbių ekonominių projektų peržiūrą, ūkio ministras informavo, kad ministerija yra parengusi VSEP aprašo pakeitimo projektą, kuris šiuo metu derinamas su kitomis atsakingomis institucijomis ir jau artimiausiu metu bus teikiamas svarstyti ministrų kabinetui.

 

„Kartu bus teikiamas ir siūlymas įgyvendinti projektų, kuriems jau suteiktas VSEP statutas, peržiūros rekomendacijas“, – pridūrė ministras M. Sinkevičius.

 

 

LR Ūkio ministerija

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt