Konteinerinio traukinio „Vikingas“ vežėjai ir operatoriai sutarė nedidinti pervežimo tarifų 2017 metais

%2018 %12 %11


Lapkričio 24–25 dienomis Kijeve (Ukraina) vyko konteinerinio traukinio „Vikingas“ vežėjų, operatorių ir asocijuotų narių posėdis. Susitikime sutarta, kad tranzitinis vežimo geležinkeliu tarifas konteineriniam traukiniui „Vikingas“ išliks stabilus ir nebus indeksuojamas, atsižvelgiant į pasaulinius valiutų kursų svyravimus ir infliacines tendencijas.

„Tai leis krovinių vežėjams toliau nuosekliai planuoti galimas krovinių apimtis 2017 m., plėtoti vykdomus bei naujus projektus ir, svarbiausia – užtikrinti stabilų konteinerinių krovinių apyvartos augimą ateityje“,– teigia AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas-Krovinių vežimo direkcijos direktorius Stasys Gudvalis.


Pažymėtina, kad konteinerinio traukinio „Vikingas“ tarifas nėra didinamas jau 8-us metus iš eilės, t. y. nuo 2008 m.

Savo ruožtu, konteinerinio traukinio „Vikingas“ šalys toliau tęsia pasirengimą puspriekabių vežimui specializuotais vagonais. Lietuvos, Baltarusijos bei Ukrainos geležinkelių atstovai atliko konsultacijas su savo šalių atsakingomis institucijomis ir informavo, kad šiai dienai kliūčių vežti puspriekabes nėra. Šalys sutarė sudaryti darbo grupę, kuri koordinuos visus teisinius, techninius, technologinius bei komercinius klausimus.

„Mūsų bendrovė iš savo pusės baigia spręsti visus techninius klausimus, kurie reikalingi siekiant pradėti specializuotų vagonų, skirtų puspriekabių gabenimui 1520 mm geležinkelio bėgiais, gamybą. Todėl tikimasi, kad 2017 m. pabaigoje bus galima realiai pradėti tokius vežimus“,– pažymėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Stasiūnas.

Konteinerinio traukinio „Vikingas“ vežėjai, operatoriai ir asocijuoti nariai patvirtino veiksmų planą, kuriuo bus siekiama didinti konteinerinių krovinių apimtis, plėtoti naujas galimas perspektyvias kryptis ir maršrutus. Sutarta toliau vykdyti veiklą, nukreiptą į konteinerinio traukinio plėtrą, skiriant ypatingą dėmesį Kazachstano ir Skandinavijos šalių prisijungimui. Taip pat bus bendradarbiaujama su jūrinėmis linijomis dėl konkurencingų sąlygų užtikrinimo vykdant vežimus Juodąja ir Baltijos jūromis.

Konteinerinio traukinio „Vikingas“ vežėjų, operatorių ir asocijuotų narių posėdžiai vyksta reguliariai. Šiame posėdyje dalyvavo Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Bulgarijos, Gruzijos geležinkelių kompanijų atstovai ir operatoriai – „Belintetrans“, „Liski“, „Plaske“, „Levado Cargo“, „Transkontainer Ukraina“, „TransKaukasusTerminals“, taip pat asocijuoti nariai: „Containerships“ ir Bulgarijos laivininkystė.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ skaičiavimais, per 2016 m. sausio – spalio mėn. konteineriniu traukiniu „Vikingas“ buvo pervežta 26,653 tūkst. TEUs, o nuo projekto pradžios – beveik 0,5 mln. TEUs.


AB „Lietuvos geležinkeliai“

 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt