Naujos baudos Rusijoje, naujos ir "žaidimo" taisyklės. Antra dalis: Atmintinė vairuotojui

%2020 %03 %30


Vežėjams laukiant pirmųjų žinių iš Rusijos apie sugriežtintą tarptautinių pervežimų kontrolę, šios šalies teisinių paslaugų įmonės „Urvest“ atstovai siūlo vairuotojams atmintines, kurios gali palengvinti bendravimą su transporto inspekcija ir išvengti neteisingų baudų ar transporto inspekcijos pareigūnų reikalavimų.  

Rusijos teisininkai pažymi, kad bet kuris vairuotojas vežantis trečiųjų šalių krovinius į Rusijos federacijos teritoriją, turėtų žinoti šiuos dalykus apie transporto kontrolę.


Kas yra transporto kontrolė?


Transporto kontrolė (toliau - TK) tai veikla, kurią vykdo Rusijos federacijos pareigūnai stebėdami kaip yra laikomasi su krovinių pervežimais susijusių teisės aktų.


Kas gali atlikti TK?


TK gali atlikti tik Rusijos federacijos pareigūnai, kuriems yra numatytos transporto priežiūros funkcijos – Transporto inspekcija ir muitinės pareigūnai.


Kur yra atliekama TK?


TK atliekama automobilių sienos kirtimo punktuose, stacionariuose ir mobiliuose TK punktuose.


Kas yra TK punktas?


TK punktas – vieta, kur pareigūnai turi teisę atlikti TK. Toks punktas turi atitikti šiuos reikalavimus.


- Punktas turi būti pažymėtas specialiais ženklais;

- pareigūnas turi vilkėti specialią uniformą, turėti prie krūtinės segamą tarnybinį ženklą ir pažymėjimą;
- transporto priemonė turi būti stabdoma su specialiu disku, kuriame veikia raudona lempa.

Ką tikrina transporto inspekcijos pareigūnai?


Transporto inspekcijos pareigūnai atlieka transporto priemonės vizualinę, dokumentų ir instrumentinę patikrą.

Vizualinė patikra – tikrinami numeriai, specialių ženklų naudojimas, tachografas, bendra transporto priemonės būklė;
Dokumentų kontrolė  –  tikrinamas reikiamų dokumentų ir leidimų turėjimas, jų užpildymas;
Instrumentinė patikra – tikrinama transporto priemonės masė, gabaritai, atitikimas keliamiems saugumo reikalavimams (vairo mechanizmų, protektoriaus gylio, dūmingumo ir kt. patikrinimai).

Ko neturi teisės daryti transporto inspektoriai?


• Atlikti transporto priemonės patikrą ne TK punktuose;

• Atidarinėti užplombuotus dokumentus;
• Konfiskuoti dokumentus;
• Uždrausti transporto priemonei judėti Rusijos federacijos teritorijoje;
• Sulaikyti transporto priemonę (iki 2012 liepos 1 d.);
• Tikrinti transporto priemonės krovinių skyrių;
• Reikalauti baudą apmokėti vietoje.

TK ypatumai sienos kirtimo punktuose.


• TK muitinėje gali atlikti tik muitinės pareigūnai;

• Muitinės pareigūnai neturi teisės išrašyti protokolą už administracinių teisių pažeidimus, numatytus transporto teisės aktuose;
• Esant transporto teisės aktų pažeidimams, muitinės pareigūnai turi teisę neįleisti transporto priemonės į šalį, kol nebus panaikinti pažeidimai, arba neišleisti transporto priemonės iš šalies kol nebus panaikinti pažeidimai arba surašytas protokolas.

Kaip elgtis vykstant TK?


• Paprašyti, kad pareigūnas atliekantis TK prisistatytų ir pateiktų darbo pažymėjimą. Vardą, pavardę, tėvavardį ir pažymėjimo numerį rekomenduojama užsirašyti;

• Visus pareigūnų atliekamus pažeidimus ir neteisėtus reikalavimus užsirašyti.
• Jei turite kokių nors klausimų, būtinai reikalauti surašomų dokumentų turinio paaiškinimo.

Ką reikia žinoti vykdant pervežimą ir kokius dokumentus turėti?


• Vežant prekes iš muitų sąjungos  užtenka dvišalio leidimo. Taikyti vežėjui nuobaudas tokiu atveju yra neteisėta.

• Vykdant pervežimą su dvišaliu leidimu, vairuotojas kartu su standartiniais dokumentais, taip pat turi turėti dokumentus, kurie patvirtina, kad prekės yra pakrautos transporto priemonės registracijos šalyje ir įrodo, kad prekės į tą šalį atvyko kita transportu rūšimi arba kita transporto priemone.
• Vairuotojas turėtų žinoti ir suprasti kas yra pateikta jo dokumentuose ir sugebėti apie tai kalbėti su transporto inspektoriais.

Ką daryti jeigu yra išrašomas, jūsų nuomone, neteisingas administracinių teisių pažeidimo protokolas?


• Reikalauti, kad pareigūnai suformuluotų savo pretenzijas, išsiaiškinti tiksliai kas yra blogai, prašyti, kad pareigūnas motyvuotų savo sprendimą nurodydamas konkretų įstatymo pažeidimą;

• Nurodyti inspektoriui pervežimo maršrutą jį patvirtinant esamais dokumentais;
• Pranešti įmonės vadovybei apie inspektorių sudaromą protokolą;
• Protokole šalia grafos „paaiškinimai“ (объяснения) įrašyti „Pažeidimo fakto nepripažįstu. Kelionę pradėjau, pasikroviau krovinį Lietuvos (ar kitos šalies kurioje registruota transporto priemonė) teritorijoje. Į pasikrovimo šalį krovinys buvo atgabentas laivu (kito vežėjo, lėktuvu ar kt.), o tai nurodyta dokumentuose. (Факт нарушения не признаю. Перевозка была начата мной (груз был загружен) на территории Республики Литва / Латвия / Эстония. В страну погрузки товар был доставлен паромом (или «другим перевозчиком», «морем», самолетом» и пр.), о чем  прилагаю документы);
• Grafoje „paaiškinimai“ nurodyti kitus pažeidimus, kuriuos padarė pareigūnai;
• Paimti protokolo kopiją ir kaip galima greičiau ją išsiųsti įmonės vadovybei;
• Jei to paties pervežimo metu inspektoriai surašo antrą protokolą už tą patį pažeidimą, perspėti inspektorių, kad negalima surašyti protokolo už tą patį pažeidimą pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 dalį 4.1 straipsnį. Jei vis tik protokolas vis tiek surašomas, tuomet grafoje „paaiškinimai“ įrašyti „Nesutinku su protokolu, tos pačios kelionės metu anksčiau buvo surašytas protokolas NR. ... pagal tą patį straipsnį. (Не согласен на основании ч.5 ст.4.1 КоАП РФ. Ранее в рамках данной перевозки по данной статье были оформлены протокол/постановление №…(указать номера протоколов)…)

Ką daryti kai neleidžiama įvažiuoti į Rusijos teritoriją?


• Reikalauti, kad pareigūnai suformuluotų savo pretenzijas, išsiaiškinti tiksliai kas yra blogai, prašyti, kad pareigūnas motyvuotų savo sprendimą nurodydamas konkretų įstatymo pažeidimą;

• Nurodyti inspektoriui pervežimo maršrutą jį patvirtinant esamais dokumentais;
• Pranešti įmonės vadovybei apie susidariusią situaciją;
• Pareikalauti, kad pareigūnai surašytų dokumentą, kuriame nurodytų neįleidimo priežastis. Gavus tokį dokumentą ant visų jo egzempliorių parašyti apie nesutikimą su priimtu sprendimu.

Šaltinis CargoNews - informacinis-analitinis transporto portalas
 

Žurnalas JŪRA leidžiamas nuo 1935 m.

Tarptautinis verslo žurnalas JŪRA MOPE SEA leidžiamas nuo 1999 m.

Pirmasis Eurazijoje leidžiamas keturiomis kalbomis: anglų, kinų, rusų, lietuvių


Adresas:

Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“
Minijos g. 93
, LT-93234 Klaipėda, Lietuva
Tel./faks. +370 46 365602
El.paštas: news@jura.lt
www.jura.lt

 


Leidėjas:

UAB Jūrų informacijos centras


Žurnalas „JŪRA“ leidžiamas nuo 1935 m.
Tarptautinis verslo žurnalas „JŪRA MOPE SEA“ leidžiamas nuo 1999 m.

ISSN 1392-7825

2017 © www.jura.lt